Tin tức

Mineralocorticoid: Tác dụng, Chỉ định, Chống chỉ định, Tác dụng phụ

Giới thiệu chung Lịch sử ra đời Mineralocorticoid là một phân nhóm thuốc nhỏ trong...

Sildenafil: Tác dụng, Chỉ định, Cách dùng, Tác dụng phụ

Tổng quan về Sildenafil Lịch sử nghiên cứu và phát triển Sildenafil là một thuốc...

Captopril: Tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ

Tổng quan về Captopril Lịch sử nghiên cứu và phát triển Captopril là một thuốc...

Enalapril: Tác dụng, Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định

Tổng quan về Enalapril Lịch sử nghiên cứu và phát triển Enalapril là một thuốc...

Esomeprazole: Tác dụng, Chỉ định, Cách dùng, Tác dụng phụ

Tổng quan về Esomeprazole Lịch sử nghiên cứu và phát triển Esomeprazole là một thuốc...

Medrol: Tác dụng, chỉ định, cách dùng, tác dụng phụ

Medrol là tên gọi biệt dược của Methylprednisolone, một hoạt chất thuộc nhóm Glucocorticoid. Đây...

Nhóm thuốc NSAIDs: Tác dụng, Chỉ định, Cách dùng, Chống chỉ định

Tổng quan về nhóm thuốc NSAIDs Lịch sử nghiên cứu và phát triển NSAIDs (Non-Steroidal...

Ampicillin: Tác dụng, chỉ định, lưu ý tác dụng phụ

Tổng quan về Ampicillin Lịch sử nghiên cứu và phát triển Ampicillin là một kháng...

Amoxicillin: Tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ

Tổng quan về Amoxicillin Lịch sử nghiên cứu và phát triển Amoxicillin là một kháng...

Bệnh loãng xương: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị, dự phòng

Loãng xương là gì? Loãng xương (osteoporosis) là một bệnh lý đặc trưng bởi tình...