Legacy Pharmaceutical mở rộng thu hồi Losartan

Tiếp tục vụ việc thu hồi lô thuốc Losartan – Thuốc điều trị tăng huyết áp. Mới đây đã có thêm 4 lô thuốc bị thu hồi vì qua kết quả thử nghiệm sắc ký cho thấy có xuất hiện dạng vết của một chất gây ung thư. Dưới đây bimufa.com xin đưa thông tin chi tiết về vụ việc này.

Legacy Pharmaceutical mở rộng thu hồi Losartan

Legacy Pharmaceutical mở rộng thu hồi Losartan

Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC đang mở rộng thu hồi ở cấp độ người tiêu dùng với 3 lô Losartan Tablets USP 50mg cộng thêm 1 lô bổ sung. Thuốc được đóng gói trong các lọ 30 viên mang số NDC 68645-494-54 và được phân phối trên các nhà thuốc toàn nước Mỹ.

Sự thu hồi này được nhắc nhở bởi vụ thu hồi toàn quốc của Torrent Pharmaceuticals chỉ vài ngày trước với 104 lô Lorsartan tablets do phát hiện ở dạng vết của chất có thể gây ung thư là N-methyl-4-aminobutyric acid (NMBA) trong thành phần hoạt chất do Hetero Labs Limited sản xuất.

Đến ngày 24/04/2019, Legacy Pharmaceutical đã đã không nhận được bất kì báo cáo về sự kiện bất lợi nào liên quan đến vụ thu hồi này, Cơ quan Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) báo cáo.

Legacy đang thông báo cho các nhà phân phối và các khách hàng của mình bằng văn bản và đang sắp xếp trả lại tất cả các sản phẩm bị thu hồi cho Inmar Pharmaceutical Services. Hướng dẫn trả lại các sản phẩm bị thu hồi ở trong thư.

Losartan Kali USP là một thuốc được kê đơn trong điều trị tăng huyết áp và suy tim sung huyết.

4 lô Losartan Kali bị thu hồi (bao gồm 3 lô ban đầu và 1 lô mở rộng) trong bảng dưới đây:

Số NDC Tên Số viên Số lô Hết hạn
68645-494-54 Losartan Potassium Tablets USP 50 mg 30 180190 10/2020
68645-494-54 Losartan Potassium Tablets USP 50 mg 30 180191 10/2020
68645-494-54 Losartan Potassium Tablets USP 50 mg 30 181597 02/2021
68645-494-54 Losartan Potassium Tablets USP 50 mg 30 181598 02/2021

 

Người tiêu dùng có thể xác định bằng cách kiểm tra tên và số lô đóng gói trên chai chứa sản phẩm.

Danh sách 40 lô thuốc đã bị ảnh hưởng bởi chất gây ung thư

Rất nhiều thuốc đã bị ảnh hưởng bởi chất gây ung thư
NCD Tên sản phẩm Số viên Số lô Hết hạn
68645-577-54 Losartan Kali USP 25 mg dạng viên nén 30 180952 10/2019
68645-577-54 Losartan Kali USP 25 mg dạng viên nén 30 180953 12/2019
68645-577-54 Losartan Kali USP 25 mg dạng viên nén 30 181086 09/2019
68645-577-54 Losartan Kali USP 25 mg dạng viên nén 30 181572 01/2020
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 180921 09/2019
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 180922 10/2019
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 180923 11/2019
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 180924 11/2019
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 181118 11/2019
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 181119 10/2019
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 181407 11/2019
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 181408 12/2019
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 181573 02/2020
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 181725 02/2020
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 181726 02/2020
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 181948 03/2020
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 181960 02/2020
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 182385 03/2020
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 182386 03/2020
68645-578-54 Losartan Kali USP 50 mg dạng viên nén 30 182387 03/2020
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 180886 11/2019
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 180887 12/2019
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 180888 12/2019
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 180905 12/2019
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181123 09/2019
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181124 10/2019
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181125 08/2019
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181351 11/2019
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181352 12/2019
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181551 11/2019
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181628 06/2020
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181629 06/2020
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181727 06/2020
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181728 06/2020
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181890 03/2020
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181891 06/2020
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 181897 06/2020
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 182114 03/2020
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 182119 06/2020
68645-579-54 Losartan Kali USP 100 mg dạng viên nén 30 182120 06/2020
Ngày viết:

One thought on “Legacy Pharmaceutical mở rộng thu hồi Losartan

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *